etapy współpracy

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

1. SPOTKANIE/ROZMOWA WSTĘPNA Z KLIENTEM (NAJCZĘŚCIEJ W MIEJSCU INWESTYCJI)
2. DIAGNOZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTA ORAZ DOBÓR WŁAŚCIWEJ OFERTY
3. OKREŚLENIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD WSPÓŁPRACY I ZAWARCIE UMOWY
4. REALIZACJA ZLECENIA, ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ

Terminy realizacji zleceń ustalane są indywidualnie i zależą głównie od wybranego wariantu oferty, realnych możliwości wykonania zlecenia oraz poziomu zaangażowania w prace.

Dokładam wszelkich starań, aby ramy czasowe naszej współpracy były dopasowane do potrzeb i oczekiwań inwestorów.

Część oferowanych usług może być świadczona drogą on-line.

ETAPY REALIZACJI WYBRANYCH USŁUG

Projektowanie wnętrz:

 • poznanie oczekiwań inwestora odnośnie projektowanej przestrzeni (rozmowa)
 • dobór właściwej oferty i zawarcie umowy
 • inwentaryzacja powierzchni lub dostarczenie przez inwestora zinwentaryzowanych rzutów powierzchni
 • przygotowanie dwóch koncepcji układu funkcjonalnego wnętrz
 • konsultacja projektów z inwestorem, ewentualne korekty i wybór ostatecznej wersji 
 • dalsza współpraca uzależniona jest od wyboru wariantu oferty

Metamorfoza wnętrz:

 • poznanie oczekiwań inwestora odnośnie przestrzeni, podlegającej metamorfozie
 • zawarcie umowy
 • inwentaryzacja/dostarczenie przez inwestora rzutów architektonicznych powierzchni
 • konsultacje zarysu koncepcyjnego projektu
 • ustalenie budżetu zakupowego i przekazanie środków do dyspozycji projektanta
 • realizacja metamorfozy pod nadzorem projektanta

Mentoring w obrocie nieruchomościami:

 • spotkanie z inwestorem i poznanie jego potrzeb w zakresie obrotu nieruchomościami
 • dobór właściwej oferty i zawarcie umowy
 • przygotowanie dedykowanej strategii działania
 • mentoring – wsparcie klienta na całym etapie wdrażania strategii (w zależności od wyboru wariantu oferty)

Home staging:

 • poznanie potrzeb inwestora w zakresie sprzedaży/wynajmu nieruchomości
 • dobór optymalnej oferty i zawarcie umowy
 • opracowanie strategii marketingowej 
 • prace wdrożeniowe (opcjonalnie)