projektowanie wnętrz

Projektuję wnętrza mieszkalne i użyteczności publicznej, w tym:

 • mieszkania, domy, lokale pokazowe,
 • pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wykładowe,
 • przestrzenie wystawowe, handlowe, targowe, usługowe,
 • wnętrza hoteli, restauracji, pensjonatów itd.

Projekty wnętrz powstają w oparciu o autorski projekt koncepcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem:
– indywidualnych potrzeb inwestorów oraz ich preferencji estetycznych,
– konkretnych złożeń budżetowych,
– przyjętej identyfikacji wizualnej (w przypadku firm)

Istnieje możliwość realizacji usługi w formie zdalnej.

Ostateczna cena projektu wnętrz uzależniona jest w szczególności od:

– wariantu projektowania wnętrz, wybranego przez inwestora, 
– poziomu zaangażowania projektanta w prace, 
– powierzchni powierzonej do zaprojektowania (przy projektowania powierzchni powyżej 60m2 udzielam rabatu),
– typu projektowanej inwestycji (projekty wnętrz komercyjnych, wielkopowierzchniowych oraz nietypowych wyceniane są indywidualnie),
– lokalizacji inwestycji – do cen projektu doliczany będzie koszt dojazdu projektanta na miejsce świadczenia usług 

Pierwsza wizyta projektanta w miejscu inwestycji na terenie Bydgoszczy (do 2h), w tym przeprowadzenie wywiadu z inwestorem i dobór optymalnej oferty –  GRATIS.

WARIANTY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 

PROJEKT KONCEPCYJNY (PODSTAWOWY) przedstawiany jest w formie wizualizacji poglądowych projektowanej przestrzeni, obrazujących ogólną koncepcję aranżacji wnętrza. Wariant ten realizowany jest z pominięciem dokumentacji wykonawczej.

Projekt podstawowy/koncepcyjny obejmuje w szczególności:

 • wstępną koncepcję wnętrza w dwóch wariantach (do wyboru przez inwestora), przedstawioną w formie rzutów poziomych, obrazujących plan przebiegu funkcji  i rozkład umeblowania,
 • wizualizacje poglądowe, ukazujące ogólne wskazówki odnośnie kolorystyki i stylistyki wnętrz, typu mebli, okładzin ściennych i podłogowych oraz innych zastosowanych elementów wyposażenia,
 • rzuty poziome z ogólnymi wytycznymi w zakresie rozmieszczenia mebli i urządzeń sanitarnych. Projekt nie uwzględnia wykazu materiałów wykończeniowych, konkretnego wyposażenia, ani dodatkowej dokumentacji wykonawczej.

CENY NETTO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

PROJEKT POKOJU* (typu salon, sypialnia) = 85zł netto /m2
PROJEKT KUCHNI /ŁAZIENKI* = 100zł netto /m2

* cena projektu pomieszczeń do 8m2 są stałe tj.:

PROJEKT PODSTAWOWY POKOJU do  8  m2 = 680 zł netto
PROJEKT PODSTAWOWY KUCHNI/ ŁAZIENKI do  8  m2 = 800 zł netto

(pomieszczenia powyżej 8 m2 wyceniane są zgodnie z ceną /m2)

Dokumentacja projektu dostarczana jest inwestorowi w wersji elektronicznej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY (KOMPLEKSOWY) przestawiony jest w formie wizualizacji 3d oraz niezbędnej dokumentacji technicznej projektu i obejmuje:

 • wizualizacje 3D, ukazujące konkretne rozwiązania architektoniczne, kolorystyczne i stylistyczne wnętrza
 • rzuty poziome + pionowe projektowanej przestrzeni (plan przebiegu funkcji, rozkład umeblowania, oświetlenia, instalacji hydraulicznych etc),
 • wytyczne ilościowe i jakościowe użytych w projekcie mebli, materiałów wykończeniowych (w tym m.in. okładzin ściennych i podłogowych), detali architektonicznych i innych artykułów  wyposażenia ujętych w projekcie.

Istnieje możliwość prezentacji projektu w formie wirtualnego spaceru po aranżowanym wnętrzu.

Dokumentacja projektu dostarczana jest inwestorowi w wersji elektronicznej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

CENY NETTO PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO:

PROJEKT POKOJU (typu salon, sypialnia)* = 120 zł netto /m2
PROJEKT KUCHNI /ŁAZIENKI*= 140zł netto /m2

* cena projektu pomieszczeń do 8m2 są stałe tj.:

PROJEKT PODSTAWOWY POKOJU do  8  m2 = 960 zł netto
PROJEKT PODSTAWOWY KUCHNI/ ŁAZIENKI do  8  m2 = 1120  zł netto

(pomieszczenia powyżej 8 m2 wyceniane są zgodnie z ceną /m2)

PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM

Projekt z nadzorem autorskim polega m.in. na wsparciu inwestora w procesie wdrażania projektu.

Usługa oferowana jest w wariantach:

 • nadzoru doraźnego, traktowanego jak bieżące doradztwo projektowe /rozliczenie następuje każdorazowo po udzieleniu wsparcia/
 • kompleksowego nadzoru autorskiego, polegającego  w szczególności na przejęciu przez projektanta koordynacji prac wdrożeniowych, natomiast wdrażanie odbywa się w ścisłej współpracy z inwestorem i ekipa remontową /sposób realizacji usługi określa umowa/.

Nadzór obejmować może w szczególności wizyty monitoringowe,  konsultacje wdrożeniowe z wykonawcami,  koordynację i nadzór postępu realizowanych prac, wsparcie inwestora w procesie zakupowym itp. Ogólny harmonogram i zakres prac nadzorczych ustala projektant w porozumieniu z inwestorem na etapie zawierania umowy.

 • nadzoru autorskiego z wdrażaniem tzw. „PROJEKT POD KLUCZ”, w którym projektant przejmuje pełną kontrolę nad procesem wdrożeniowym i wraz z rekomendowana przez siebie ekipą remontową, w ramach określonego i przekazanego mu do dyspozycji budżetu realizuje inwestycję zgodnie z projektem.

Projekt z kompleksowym nadzorem autorskim, jak i pakiet POD KLUCZ są wyceniane indywidualnie.  Cena ustalana jest w szczególności w oparciu o szacowany zakres prac wdrożeniowych, czas i charakter zaangażowania projektanta w prace, co jest określane na etapie zawierania umowy.

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH PROJEKTOWANIA WNĘTRZ:

DORADZTWO / KONSULTACJE PROJEKTOWE:

Cena konsultacji = 110zł netto/h (liczone za każdą rozpoczętą godzinę dyspozycyjności projektanta dla inwestora w zakresie objętym umową) + koszt dojazdu.

Przykładowy katalog usług realizowanych w ramach konsultacji:
-opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej,
-wprowadzanie zmian do zaakceptowanej wersji projektu,
-wsparcie w doborze materiałów wykończeniowych
-wsparcie w procesie zakupowym,
-konsultacje wykonawcze z fachowcami,
-nadzór doraźny nad wdrażaniem projektu itp.

SPOTKANIA Z INWESTOREM LUB WIZYTY MONITORUJĄCE W MIEJSCU ŚWIADCZENIA USŁUG

Cena wizyty do 2h = 250zł netto/wizytę (powyżej 2h = +110zł netto/h) + koszt dojazdu

Przedstawione powyżej informacje i ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Ceny wskazane w niniejszym materiale obowiązują do końca 2020r. i mogą stanowić podstawę do oszacowania wstępnych kosztów usługi projektowania wnętrz, jednak oferta indywidualna  opracowywana jest po poznaniu potrzeb i oczekiwań inwestora w zakresie współpracy.