Konsultacje mogą dotyczyć m.in. następujących aspektów kupna – sprzedaży nieruchomości:

  • głównych aspektów zbudowania efektywnej strategii marketingowej sprzedaży nieruchomości
  • sposobu prezentacji nieruchomości potencjalnym nabywcom,
  • podstawowych aspektów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (home staging),
  • analizy potencjału architektonicznego nabywanych nieruchomości
  • przygotowania niezbędnej dokumentacji
  • doboru optymalnych instrumentów finansowania na zakup nieruchomości

Ponadto istnieje możliwość wsparcia we wdrożeniu w/w działań.

W/w katalog porad i konsultacji jest otwarty.

Profesjonalnie wspieramy w doborze optymalnej ścieżki kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości. 

Cena konsultacji = od 100 zł netto/godzinę*

*godzina = każda rozpoczęta godzina doradztwa

Cena nie uwzględnia ewentualnych kosztów dojazdu do inwestora.