etapy współpracy

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

1. SPOTKANIE/ROZMOWA WSTĘPNA Z INWESTOREM

Spotkania projektanta z inwestorem odbywają się najczęściej w miejscu planowanej inwestycji, jednak możliwe są także spotkania zdalne. Podczas wzajemnej rozmowy omawiamy potrzeby i oczekiwania inwestorów w zakresie projektowania wnętrz i ustalamy ogólny zakres możliwej współpracy, pozwalający na przedstawienie wstępnej oferty.

2. ZAWARCIE UMOWY I ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Po akceptacji przedłożonej oferty zawierana jest umowa, która określa m.in. szczegółowy zakres współpracy, w tym terminarz i etapy realizacji usług oraz zasady ich rozliczania.

3. REALIZACJA ZLECENIA

Usługi w zakresie:

 • projektowania wnętrz – rozliczane są wskazanymi przez projektanta etapami, przy czym przystąpienie do kolejnego etapu realizacji usługi możliwe jest po pozytywnym sfinalizowaniu poprzedniego etapu,
 • doradztwa i konsultacji realizowanych w trybie ad – hoc rozliczane są każdorazowo po wykonaniu usługi.

Terminy realizacji usług ustalane są indywidualnie i zależą głównie od wybranego wariantu oferty, realnych możliwości wykonania zlecenia oraz poziomu zaangażowania projektanta w prace. W ramach współpracy dokładam jednak wszelkich starań, aby ramy czasowe świadczenia usług były dogodne dla stron.

ETAPY REALIZACJI WYBRANYCH USŁUG

Projektowanie wnętrz:

 • spotkanie z inwestorem i przeprowadzenie wywiadu na potrzeby stworzenia oferty
 • dobór właściwej oferty i zawarcie umowy
 • doprecyzowanie potrzeb i oczekiwań inwestorów w zakresie projektu wnętrza,
 • inwentaryzacja powierzchni /o ile to możliwe/
 • przygotowanie dwóch koncepcji układu funkcjonalnego wnętrz
 • konsultacje projektu i wybór układu funkcjonalnego
 • wykonanie wizualizacji wnętrz
 • konsultacje, ewentualne korekty, akceptacja wizualizacji, przygotowanie dokumentacji wykonawczej (w zależności od wybranego wariantu projektu)

Doradztwo projektowe

 • ustalenie sposobu i zakresu świadczenia usługi /usługa uzupełniająca do projektu lub odrębna usługa doradcza/
 • świadczenie usługi

Metamorfoza wnętrz:

 • poznanie oczekiwań inwestora odnośnie przestrzeni, podlegającej metamorfozie
 • zawarcie umowy
 • inwentaryzacja/dostarczenie przez inwestora rzutów architektonicznych powierzchni
 • konsultacje zarysu koncepcyjnego projektu
 • ustalenie budżetu zakupowego i przekazanie środków do dyspozycji projektanta
 • realizacja metamorfozy pod nadzorem projektanta

Home staging:

 • poznanie potrzeb inwestora w zakresie sprzedaży/wynajmu nieruchomości
 • dobór optymalnej oferty i zawarcie umowy
 • opracowanie strategii marketingowej 
 • prace wdrożeniowe (opcjonalnie)