polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W oparciu o te przepisy Administrator danych ma obowiązek zapewnić prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wszystkie udzielone przez Ciebie zgody możesz w każdym czasie wygodnie modyfikować lub wycofywać kontaktując się z Administratorem.

Dane osobowe, które należy chronić to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w koncie poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

Administratorem danych osobowych, które mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.gustprojekt.pl jest Nowa AS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000430500, NIP 9532636849, REGON 341320516, z kapitałem zakładowym w wysokości: 11.000 zł (zwana dalej Nowa AS Sp. z o. o.), reprezentowana w zakresie projektowania wnętrz przez Katarzynę Sosnowską, działającą w jej imieniu na podstawie stosownego pełnomocnictwa, które nie wygasło ani nie zostało odwołane, adres poczty elektronicznej: biuro@gustprojekt.pl lub k.sosnowska@gustprojekt.pl

Nowa AS Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera skrót najistotniejszych zagadnień z zakresu aktualnych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.gustprojekt.pl przez jej Użytkowników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z serwisu nie rodzi obowiązku podawania swoich danych osobowych. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych, a szczególnie specjalnych kategorii danych osobowych, określanych mianem wrażliwych oraz danych osób poniżej szesnastego roku życia. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, domena) oraz zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 3. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik serwisu zostanie o tym uprzednio poinformowany. Administrator zagwarantuje Użytkownikowi rzeczywisty i wolny wybór w momencie udzielenia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych, jak i brak niekorzystnych konsekwencji w momencie jej wycofania.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z usługami projektowania wnętrz, świadczonymi przez Katarzynę Sosnowską w ramach współpracy z firmą Nowa AS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
 5. Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 8. Administrator zastosuje ponadto środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Administrator odpowiednio udostępni środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 10. Dane Użytkowników strony mogą podlegać udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a jeśli pojawią się dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, mogą być one udostępniane wyłączenie za uprzednią zgodą tej osoby.
 11. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy zadawać na e-mail: biuro@gustprojekt.pl lub k.sosnowska@gustprojekt.pl
 12. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub pytania na adresy e-mail, wymienione na stronie www.gustprojekt.pl tj: biuro@gustprojekt.pl lub k.sosnowska@gustprojekt.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na wysłany mail. Podanie danych jest świadome i dobrowolne, a Administrator umożliwia wgląd do Twoich danych osobowych oraz zapewnia prawo do ich poprawiania i usunięcia. W dowolnym momencie istnieje możliwość odwołania zgody w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy jednak pamiętać, że dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a ich zawartość jest znacznie lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu. Jeżeli Użytkownik w swojej przeglądarce zablokuje ciasteczka, udogodnienia przestaną funkcjonować.
 5. Podstawowe rodzaje ciasteczek:
 • cookies sesyjne (tymczasowe) (session cookies)- tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia),
 • cookies stałe (persistent cookies) – informacje dzięki którym korzystanie z odwiedzanych stron jest dużo łatwiejsze. Informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez określony czas, zależny od wyboru dokonanego w ustawieniach przeglądarki.
 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 • w przeglądarce Chrome,
 • w przeglądarce Firefox,
 • w przeglądarce Internet Explorer,
 • w przeglądarce Opera,
 • w przeglądarce Safari,
 • w przeglądarce Microsoft Edge.
 1. Ustawienia przeglądarki można zmienić tak, żeby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie lub w sposób, umożliwiający przeglądarce odrzucenie wszystkich plików cookie lub tylko niektórych z nich (np. ciasteczka sesyjne lub tymczasowe)
 2. Administrator może przetwarzać pliki cookies w szczególności na cele dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony), optymalizacji korzystania ze strony oraz prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Administrator może także przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu (adres IP, domena) do generowania anonimowych statystyk. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim, mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 4. Szczegółowe informacje nt. plików Cookies można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl