projektowanie wnętrz

Projektuję wnętrza mieszkalne i użyteczności publicznej, w tym:

 • mieszkania, domy, lokale pokazowe,
 • pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wykładowe,
 • przestrzenie wystawowe, handlowe, targowe, usługowe,
 • wnętrza hoteli, restauracji, pensjonatów itd.

Projekty wnętrz powstają w oparciu o autorski projekt koncepcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem:
– indywidualnych potrzeb inwestorów oraz ich preferencji estetycznych,
– konkretnych złożeń budżetowych,
– przyjętej identyfikacji wizualnej (w przypadku firm)

Istnieje możliwość realizacji usługi w formie zdalnej oraz prezentacji projektu w formie wirtualnego spaceru.

Ostateczna cena projektu wnętrz uzależniona jest w szczególności od:

– wariantu projektowania wnętrz, wybranego przez inwestora, 
– poziomu zaangażowania projektanta w prace, 
– powierzchni powierzonej do zaprojektowania (przy projektowania powierzchni powyżej 60m2 udzielam rabatu),
– typu projektowanej inwestycji (projekty wnętrz komercyjnych, wielkopowierzchniowych oraz nietypowych wyceniane są indywidualnie),
– lokalizacji inwestycji – do cen projektu doliczany będzie koszt dojazdu projektanta na miejsce świadczenia usług 

WARIANTY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ 

PROJEKT KONCEPCYJNY (PODSTAWOWY) przedstawiany jest w formie wizualizacji poglądowych projektowanej przestrzeni, obrazujących ogólną koncepcję aranżacji wnętrza. Wariant ten realizowany jest z pominięciem dokumentacji wykonawczej.

Projekt podstawowy/koncepcyjny obejmuje w szczególności:

 • układ funkcjonalny, określający wstępną wizję funkcjonalno–przestrzenną projektowanych wnętrz (2 wersje), przedstawiony w formie rzutów poziomych, 
 • wizualizacje 3d w wersji uproszczonej, opracowywane w oparciu o zatwierdzoną wersję układu funkcjonalnego, ukazujące ogólną koncepcję projektu z poglądowym nakreśleniem materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz,  
 • konsultacje projektowe, niezbędne do ustalenia ostatecznej wersji projektu, (czas i formę prowadzenia konsultacji określa umowa), 
 • Książkę Projektu Podstawowego, obejmującą ograniczony zakres dokumentacji projektowej, w tym zestawienie wizualizacji oraz ostateczne rzuty poziome wnętrz z ogólnymi wytycznymi w zakresie układu przestrzennego wnętrza (w tym rozkładu ścian działowych, otworów drzwiowych, umeblowania, głównych sprzętów AGD i urządzeń sanitarnych),  opracowane wg. uprzednio zaakceptowanej przez inwestora wersji układu funkcjonalnego i wizualizacji.

Projekt PODSTAWOWY nie uwzględnia opracowania w zakresie oświetlenia, gniazd elektrycznych, listy produktowej (w tym wykazu materiałów wykończeniowych i konkretnego wyposażenia), ani innej dokumentacji wykonawczej.

CENY NETTO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

PROJEKT POKOJU* (typu salon, sypialnia) = 140zł netto /m2
PROJEKT KUCHNI /ŁAZIENKI* = 160zł  netto /m2

* cena projektu pomieszczeń do 10m2 są stałe tj.:

PROJEKT PODSTAWOWY POKOJU do  10  m2 = 1400 zł netto
PROJEKT PODSTAWOWY KUCHNI/ ŁAZIENKI do  10  m2 = 1600 zł netto

(pomieszczenia powyżej 10 m2 wyceniane są zgodnie z ceną /m2)

Dokumentacja projektu dostarczana jest inwestorowi w wersji elektronicznej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY (KOMPLEKSOWY) przestawiony jest w formie wizualizacji 3d oraz dokumentacji, niezbędnej do wdrożenia projektu i obejmuje:

 • układ funkcjonalny, określający wstępną wizję funkcjonalno–przestrzenną projektowanych wnętrz (2 – 3 wersje), przedstawiony w formie rzutów poziomych, 
 • wizualizacje 3d w wersji uszczegółowionej, opracowywane w oparciu o zatwierdzoną wersję układu funkcjonalnego, ukazujące szczegółową koncepcję projektową, w tym typ konkretnego wyposażenia wnętrza (w przypadku braku dostępu do konkretnych modeli 3d umeblowania i/lub wyposażenia wnętrza, wizualizacje mogą uwzględniać modele zastępcze.) oraz użytych w projekcie materiałów wykończeniowych,
 • konsultacje projektowe, niezbędne do ustalenia ostatecznej wersji projektu, (czas i formę prowadzenia konsultacji określa umowa), 
 • Książkę Projektu Szczegółowego, obejmującą kompleksową dokumentację projektu (z wyjątkiem dokumentacji branżowej), w tym zestawienie wizualizacji, listę produktową elementów wyposażenia uwzględnionych w projekcie oraz zinwentaryzowane rzuty poziome, kłady i przekroje wnętrz z wytycznymi w zakresie zaprojektowanego układu przestrzennego  (w tym rozkładu ścian działowych, otworów drzwiowych, umeblowania, sprzętów AGD i urządzeń sanitarnych, instalacji hydraulicznych, punktów świetlnych, gniazd elektrycznych i łączników, wraz ze wskazówkami odnośnie sterowania oświetleniem)  oraz wytyczne wdrożeniowe w zakresie wykonania zabudowy meblowej, ułożenia okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych, opracowane na podstawie uprzednio zatwierdzonych wizualizacji. Projekt nie uwzględnia realizacji projektów branżowych.

Dokumentacja projektu dostarczana jest inwestorowi w wersji elektronicznej, chyba że strony uzgodnią inaczej.

CENY NETTO PROJEKTU SZCZEGÓŁOWEGO:

PROJEKT POKOJU (typu salon, sypialnia)* = 180 zł netto /m2
PROJEKT KUCHNI /ŁAZIENKI*= 200 zł netto /m2

* cena projektu pomieszczeń do 10m2 są stałe tj.:

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY  POKOJU do  10  m2 = 1800 zł netto
PROJEKT SZCZEGÓŁOWY  KUCHNI/ ŁAZIENKI do  10  m2 = 2000  zł netto

(pomieszczenia powyżej 10 m2 wyceniane są zgodnie z ceną /m2)

PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM

Projekt z nadzorem autorskim polega m.in. na wsparciu inwestora w procesie wdrażania projektu.

Usługa oferowana jest w wariantach:

 • nadzoru doraźnego, traktowanego jak bieżące doradztwo projektowe /rozliczenie następuje każdorazowo po udzieleniu wsparcia/

  CENA nadzoru doraźnego = 350zł netto/wizytę (powyżej 2h = +150zł netto/h) + koszt dojazdu

 • kompleksowego nadzoru autorskiego, polegającego  w szczególności na przejęciu przez projektanta koordynacji prac wdrożeniowych, natomiast wdrażanie odbywa się w ścisłej współpracy z inwestorem i ekipa remontową /koszt i sposób realizacji usługi określa umowa/.

Nadzór obejmować może w szczególności wizyty monitoringowe,  konsultacje wdrożeniowe z wykonawcami,  koordynację i nadzór postępu realizowanych prac, wsparcie inwestora w procesie zakupowym itp. Ogólny harmonogram i zakres prac nadzorczych ustala projektant w porozumieniu z inwestorem na etapie zawierania umowy.

 • nadzoru autorskiego z wdrażaniem tzw. „PROJEKT POD KLUCZ”, w którym projektant przejmuje pełną kontrolę nad procesem wdrożeniowym i wraz z rekomendowana przez siebie ekipą remontową, w ramach określonego i przekazanego mu do dyspozycji budżetu realizuje inwestycję zgodnie z projektem.

Projekt z kompleksowym nadzorem autorskim, jak i pakiet POD KLUCZ są wyceniane indywidualnie.  Cena ustalana jest w szczególności w oparciu o szacowany zakres prac wdrożeniowych, czas i charakter zaangażowania projektanta w prace, co jest określane na etapie zawierania umowy.

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH PROJEKTOWANIA WNĘTRZ:

DORADZTWO / KONSULTACJE PROJEKTOWE:

Cena konsultacji = 150zł netto/h (liczone za każdą rozpoczętą godzinę dyspozycyjności projektanta dla inwestora w zakresie objętym umową) + koszt dojazdu.

Przykładowy katalog usług realizowanych w ramach konsultacji:
-opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, wskazanie alternatywy produktowej, 
-wprowadzanie zmian do zaakceptowanej wersji projektu,
-wsparcie w doborze materiałów wykończeniowych,
-wsparcie w procesie zakupowym,
-konsultacje wykonawcze z fachowcami,
-nadzór doraźny nad wdrażaniem projektu itp.

SPOTKANIA Z INWESTOREM LUB WIZYTY MONITORUJĄCE W MIEJSCU ŚWIADCZENIA USŁUG

Cena wizyty do 2h = 350zł netto/wizytę (powyżej 2h = +150zł netto/h) + koszt dojazdu

Pierwsze spotkanie projektanta z inwestorem/inwestorami rozliczane jest na zasadach WIZYTY /j. w./, jednak w przypadku zawarcia umowy na projektowanie wnętrz (w wariancie podstawowym, szczegółowym lub z nadzorem autorskim), koszty pierwszego spotkania zostaną wliczone w ogólny koszt projektu.

Przedstawione powyżej informacje i ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

W/w wycena usług może stanowić podstawę do oszacowania wstępnych kosztów projektowania wnętrz, jednak oferta dedykowana opracowywana jest indywidualnie.4